Název projektu: Kulturní setkání na česko-polských hranicích
 
Partneři projektu: Obec Lubawka – Vedoucí partner, Město Trutnov – Partneři projektu
 
Harmonogram realizacje: od 09.2011 r., do 09.2013 r.
 
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je rozvoj hraničních obci – partnerů díky spojení elementů společného kulturního a historického dědictví  ve společný turisticko-kulturní produkt pro oba partnery, působící ve prospěch vývoje turistiky.
 
Zdůvodnění a popis realizace projektu: Části území obcí Lubawka a Trutnov (a také několika dalších obci) spoluvytváří pohraniční oblast. Tato oblast je charakterizována velmi bohatou historií a je silně poznamenaná mnohasetletými vlivy tří kultur: polské, české a německé. Vzhledem ke kulturnímu a historickému bohatství a také jeho materiálních a nemateriálních hodnot je to jedna z etnograficky nejzajímavějších oblastí Evropy. Bohužel, mnoho nepříznivých historických událostí (pustošící války, přesídlení obyvatelstva, uzavření hranic po období socialismu) znemožňovalo údržbu a rozvíjení společného kulturního dědictví Poláků a Čechů. Tato činnost je možná teprve dnes.
A proto vznikl tento projekt spočívající ve vytvoření společného turisticko-kulturního projektu pro partnery, který bude působit v prospěch zachování a rozvoje společné kultury a historického dědictví, vývoje turistické atraktivnosti oblasti a v důsledku toho také zlepšení kvality života obyvatelů. Tímto produktem je systém turistických tras ‘Pověstí a vyprávění pohraničí’ vedoucích po území obou obcí a spojující je přes hraniční přechod Okrzeszyn-Petříkovice, Lubawka-Královec, Niedamirów-Žacléř. Systém tras bude vést po místech, kde podle pověstí a vyprávění, měly místo důležité a závažné události. Vzhledem tras se zmodernizuje a přizpůsobí už existující kulturní objekty v Trutnově a Lubawce. Po modernizaci budou plnit muzeální a výstavní funkce; umístí se tam výstavy a expozice týkající se pověstí a dějin oblasti, budou tam také působit informační body pro turisty. K systému bude připojený mezi jinými: památkový objekt ’12 Apoštolů’, kde je umístěna expozice pocházející z sedmnáctého století – tkalcovské jizby. Vznikne webová stránka obsahující popis tras, společný kalendář akcí atd. Jejím prostřednictvím bude také možná virtuální procházky Lubawkou a Trutnovem.
 
Popis aktivit projektu (Obec Lubawka)
  1. Označení tras ‘Pověstí a vyprávění pohraničí’, z muzeální a výstavní objekty i připojení památkový objekt ’12 Apoštolů’ z existující exppozicí dějin tkalcovství i trasy J.A. Komenského
  2. Přestavba a přístavba boduvy Kulturního domu sposlu s Knihovnou, cílem příspůsobení objektů k plnění muzealních a výstavnických úkolů a také úkolu turisitického informačního bodu (čast kulturních funkcí objektu musí být nutně zachovaná);
  3. Vydávaní publikace ‘Dějiny, pověsti a vyprávění pohraničí’, spolu s doprovazejícími uměleckými dílny pro děti z Lubawky a z Trutnova (opatření ilustracemi místních hisotirckých  pověsti a vyprávění).
  4. Udělání webowé stránky obsahující  popis drah, možnost virtuální procházky Lubawkou a Trutnovem, společný kalendář akcí atd.
  5. Dvě výstavy tykající se místních pověstí a dějin pořádané v zmodernizováném Kulturním domu (jedna zpracovaná samostatně, druhá českým partenrem).
  
Popis aktivit projektu (Město Trutnov):
  1. Modernizace objektu nacházajícího se v ul. Szkolnej 151 pro muzejní účely a vznik Galerie draka z Trutnova, spolu z informačním turisitickim bodem
  2. Učást dětí z Trutnova na vytvarných dílnech (vytvoření ilustrací do pověstí česko – polského pohraničí)
  3. Organizace výstavy týkající se draka z Trutnova v Galerii draka
  4. Otevření výstavy týkající se pověstí a památek Lubavky, přípravené polským partnerem
  5. Společná konference partnerů projektu (u příležitosti zakončení realizace projektu) spojené s přednáškami pro děti a mláž