Pověstí a vypravění Trutnova

6 Items

Zlatý důl pod Chmelnicí

by Arkadiusz

Mezi obyvateli Trutnova se po staletí udržovala pověst o velikém zasypaném dole při úpatí vrchu Chmelnice. Podle pověsti byl důl plný zlata, ale došlo k jeho zavalení a místo upadlo v zapomnění. V Hüttelově kronice se uvádí, že 23. dubna roku 1511, v den před svatým Jiřím, kdy se podle lidové víry otevírala země, začali Continue reading →

Světélkující poklad

by Arkadiusz

Někdy okolo roku 1850 se prý v Trutnově objevil podivuhodný úkaz. Po městě se začalo vyprávět, že u domu čp. 8 se občas objevuje modrý plamínek, jasné znamení, že je někde blízko uložen poklad. Několik mužů, kteří nevěřili na pověry, chtělo celé poznat, jak to doopravdy je. Hlídkovali v těchto místech noc co noc a trpělivě Continue reading →

Pověst o Scholzovi

by Arkadiusz

V 16. století žil v Trutnově významný a bohatý muž jménem Stefan Scholz, jinak řečený Hübner (později zvaný Stollstaffla). Ten byl prý velmi úspěšným stavitelem a v Trutnově vystavěl řadu významných budov. Dařilo se mu až nevídaně dobře a lidé ve městě si začali šeptat o jeho spolčení s ďáblem. Nahlas se však nikdo neodvážil Continue reading →

Pověst o počátku zlodějské věže v Trutnově

by Arkadiusz

Mezi muži bývalého Měškova vojska byl i sluha tohoto polského knížete jménem Mnislav. Ten na počátku roku 1003 shromáždil 59 dobře vybavených bojovníků, a to jak Čechy a Němce, tak i Poláky, a s nimi se vydal do divokých hor. Usadili se tam, kde nyní stojí trutnovské mosty. Krajina byla zarostlá křovisky a lesy, byly Continue reading →

Pověst o tajemství trutnovského kostela

by Arkadiusz

Stávalo se v minulých dobách, že trutnovský kostel okolo půlnoci zářil jasným světlem, jako by v něm hořelo tisíc lamp. Tento div byl naposledy pozorován v roce 1866 před vypuknutím prusko-rakouské války. Tehdy obyvatelé domů čp. 57 a 61, jejichž okna směřovala ke kostelu, pozorovali tento zvláštní jev několik dnů po sobě. Chtěli celé věci Continue reading →

Pověst o zabití trutnovského draka

by Arkadiusz

V dávných dobách, kdy na místě dnešního Trutnova byl ještě hluboký les a těmito končinami putovali jenom kupci se svými povozy, vyslal kníže Oldřich do podhůří Krkonoš rytíře Albrechta z Trautenbergu, aby vedl ty, kteří měli zdejší divokou krajinu osídlit. Mezi mnoha lidmi, kteří sem tehdy  přišli, byli i dva zedničtí tovaryši, Pavel a Mikuláš. Když Continue reading →