Pověstí a vypravění Lubawki

1117 of 17 items

Poklad na Lipowé Hoře

by Arkadiusz

Mezi poctivým obyvatelstvem Lubawky se občas vyskytovali i výjimeční hladovci, kteří chtěli zbohatnout za každou cenu. Jeden z takových obyvatel se zapsal do historie. Na Velký pátek nenasyta už byl krok od realizace svých přání. Byl večer a bylo už pozdě, když někdo přišel k jeho domovu a zaťukal na okno. Příchozí vypadal podivně kvůli Continue reading →

O vůdci lupičů zvaném „Holohlavý”

by Arkadiusz

Před 200 lety, v okolí Lubawky, řádila tlupa loupežníků a její vůdce měl přezdívku „Holohlavý”. Říkalo se, že „Holohlavý” pocházel z Jarkowic a v mládí si dokonce i odkroutil vojenskou službu, ale pak se dostal mezi zločince a bohužel se mu zalíbil loupežnický život a olupoval obyvatelstvo Kamiennogórské oblasti. „Holohlavý” a jeho tlupa byli hrubí, Continue reading →

Vzpoura tkalců v Chełmsku Śląském

by Arkadiusz

Na jaře v roce 1793 se život tkalců v příhraničních městech a na vesnicích stával čím dál tím těžší. Příze bylo málo a k tomu byla hrozně drahá, zatímco plátna – naopak – bylo mnoho a bylo levné. Taková situace musela nutně vyústit v nespokojenost domácích tkalců. Vzpoury začaly 27. března 1793 na trhu v Continue reading →

Počátky Chełmska Śląského

by Arkadiusz

Na počátku 13. století pán Slezska – kníže Jindřich I. Bradatý u řeky Zadrny vybudoval hrad, který měl ochraňovat jeho obydlí před napadením zbojníky ze sousedních Čech. O hrad měl pečovat rytíř Schönberg, který přijel na dvůr s knížecí manželkou z Německa (později Svatá Hedvika Slezská). Není jisté, jestli byl to nápad rytíře nebo knížete, Continue reading →

Erb Chełmska Śląského

by Arkadiusz

Chełmsko Śląskie [něm. Schömberg] se nachází mezi Krkavčími horami a Závorami. Po několik staletí Chełmsko mělo městská práva, které ztratilo teprve ve 20. století, ale dodnes má svůj erb. Podle starých legend je původ erbu spojen s rytířem Schönbergem. Podle přání Jindřicha I. Bradatého se tento rytíř jednou stal pánem pevnosti na česko-polském pohraničí, nad Continue reading →

Pověst o počatcích Okrzeszyna a Uniemyślu

by Arkadiusz

Za jižním koncem obce Lubawka se nacházejí dvě vesnice: Okrzeszyn [něm. Albendorf] a Uniemyśl [něm. Berthelsdorf]. Okolnosti, za kterých vesnice vznikly, popisuje tato pověst. Asi před tisíci lety dva bratři Albert a Berthold opustili svou rodnou zemi v Česku a vydali se na sever, směrem do Slezska. Když došli k jižním koncům Krkavčích hor (resp. Vraních hor), ukázala Continue reading →

Přestěhování trpaslíků z Krakavčího Kamene do Adršpachu

by Arkadiusz

Před dávnými časy se na Krkavčí skále nacházel tajemný hrad. Nikdo nevěděl, co se přesně stalo, ale jednoho dne dosavadní majitelé hrad opustili a všichni na budovu rychle zapomněli. Po nějaké době se ve zřícenině začali zabydlovat trpaslíci. Trpaslíci byli moc sympatičtí a rádi se setkávali s lidmi, kteří bydleli u Krkavčích skal. Trpaslíci z Continue reading →