Pověstí a vypravění Lubawki

110 of 17 items

Kamenní Pradlena

by Arkadiusz

V dávných dobách žila v Niedamirově dívka, a byla ona moc bedlivá i skromná. Za mladí všichni lidé jí chválili a si jí vážili, ale během let se v ní probouzela palčivá touha zmocnit se obrovského bohatství. Tato touha byla tak nalehává, že doknce i během nedělní mše žena seděla v lavici a předla. Lidé jí varovali, Continue reading →

Stříbné Louky v okoli opawy

by Arkadiusz

Louky, které se rozprostírají na západ od Opawy, byly nazývány Stříbní louky. Zde vyplyvá Stříbny potok, který protéká Opawou a dále se vlévá do Bobru. Během sedmilété války občas se dostávala zde ojedinělá oddělení pruských a rakouských vojáků. Jednou, právě na těch loukách, tábořilo mnoho rakouských vojáků, kteří měli s sebou vojenskou pokladnu. Zaútočili na nich Continue reading →

Opawa a okolní hory

by Arkadiusz

Místo, ve kterém ted’ se rozprostírá Opowa, kdysi pokrýval neproniknutelný les. Tyto oblasti patřily tehdy řeholníkům z klaštera v Krzeszowě. Řehilníci pořád museli vytěsavat a kacet stromy, aby bylo vůbec možné zdejší půdu obdělávat. V roce 1558 řeholníci vybudovali zde soudní hospodu a pak ještě několik domů i malou dřevěnou kapli – tím způsobem vznikla Continue reading →

Jeskyně – herna v Niedamirowě

by Arkadiusz

Na polsko-českém pohraničí, mezi vesnicemi Niedamirów a Bobr, je skála, a v této skále je jeskyně, do které může vejít dokonce i několik desítek lidí najednou. Pocestní se tomu místu vyhýbali, ale místní opilci tam rádi oslavovali. Byla neděle, když se dva muži, místo aby šli do kostela v Opawě na mši, rozhodli, že si Continue reading →

Hrad a pokladnice na Zameczku

by Arkadiusz

Směrem na jih od dnešní přehrady na řece Bobr se ve vesnici Bukówka nachází hora Zameczek. Název hory se vztahuje na nevelký hrad, který zde byl kdysi postaven. Rytíř, který v něm bydlel, byl tak vychytralý, že dokonce umořil hladem několik koní ze své stáje. Do dnešní doby nezbyla žádná stopa po hradě, ale lidé Continue reading →

O Krkavčích Skalách

by Arkadiusz

Kdysi, před dávnými věky, se v Lubawce purkmistrův syn zamiloval do řemeslníkovy dcery, krásné jako rozvíjející se poupátko. Velká láska však byla proti vůli obou rodičů zamilovaných. Purkmistr, který byl nejbohatším obyvatelem města, už dávno předtím vyhlédl pro svého syna dívku z bohatého rodu a řemeslníkova dcera byla příliš chudá na to, aby mohla přízeň tchána Continue reading →

Poklad v Krkavčích Skalách

by Arkadiusz

Podle vyprávění starých legend žil kdysi na hradě v Krkavčích skalách obr. Byl velice bohatý. Po smrti obra hrad zchátral, ale poklady zůstaly někde na hradě ukryté. Jen jednou za rok, na Květnou neděli, bylo možné se k těm ukrytým cennostem dostat, ovšem aby se to podařilo, musel odvážlivec znát zaklínací formuli a dávat si pozor, Continue reading →

Obr z hradu na Krkavčím Kameni

by Arkadiusz

Mezi příkrými skalami Krkavčího kamene se nachází zřícenina hradu, který zde byl kdysi postaven. Pánem na tomto hradě byl neobyčejně krutý Obr, kterému pomáhali dva rytíři a mnoho trpaslíků. Mezi skalními stěnami měli krkavci svá hnízda a jeden z ptáků byl tak ohromný, že mohl unést a sežrat člověka nebo velké zvíře. Krutý obr unesl Continue reading →

Pověst o erbu Lubawky

by Arkadiusz

Počátky erbu Lubawky vysvětluje následující pověst. Lubawka byla během své historie mnohokrát postižena povodněmi. Záplavy přicházely obzvlášť na jaře, kdy první teplé sluneční paprsky rychle rozpouštěly sníh, který stále ještě ležel na okolních horách. Občas ale také povodně vznikaly i v létě, obvykle v červenci, který dodnes, po několik let, je chladný a deštivý měsíc. Continue reading →

O počátcích Lubawky

by Arkadiusz

Před dávnými věky bývalo údolí řeky Czarnuszky, ve kterém se dnes rozprostírá město Lubawka, liduprázdné. Rostl zde velice starý hustý les, kterým bylo těžko se vůbec prodrat. Byl zde také malý palouk, na kterém se nacházel malý kostelík, pojmenovaný „Svatá Marie v Údolí”, o který pečoval zde žijící poustevník. Přesto, že okolí bylo těžko dostupné, Continue reading →