Autor: Arkadiusz

110 of 23 items

Zlatý důl pod Chmelnicí

by Arkadiusz

Mezi obyvateli Trutnova se po staletí udržovala pověst o velikém zasypaném dole při úpatí vrchu Chmelnice. Podle pověsti byl důl plný zlata, ale došlo k jeho zavalení a místo upadlo v zapomnění. V Hüttelově kronice se uvádí, že 23. dubna roku 1511, v den před svatým Jiřím, kdy se podle lidové víry otevírala země, začali Continue reading →

Světélkující poklad

by Arkadiusz

Někdy okolo roku 1850 se prý v Trutnově objevil podivuhodný úkaz. Po městě se začalo vyprávět, že u domu čp. 8 se občas objevuje modrý plamínek, jasné znamení, že je někde blízko uložen poklad. Několik mužů, kteří nevěřili na pověry, chtělo celé poznat, jak to doopravdy je. Hlídkovali v těchto místech noc co noc a trpělivě Continue reading →

Pověst o Scholzovi

by Arkadiusz

V 16. století žil v Trutnově významný a bohatý muž jménem Stefan Scholz, jinak řečený Hübner (později zvaný Stollstaffla). Ten byl prý velmi úspěšným stavitelem a v Trutnově vystavěl řadu významných budov. Dařilo se mu až nevídaně dobře a lidé ve městě si začali šeptat o jeho spolčení s ďáblem. Nahlas se však nikdo neodvážil Continue reading →

Pověst o počátku zlodějské věže v Trutnově

by Arkadiusz

Mezi muži bývalého Měškova vojska byl i sluha tohoto polského knížete jménem Mnislav. Ten na počátku roku 1003 shromáždil 59 dobře vybavených bojovníků, a to jak Čechy a Němce, tak i Poláky, a s nimi se vydal do divokých hor. Usadili se tam, kde nyní stojí trutnovské mosty. Krajina byla zarostlá křovisky a lesy, byly Continue reading →

Pověst o tajemství trutnovského kostela

by Arkadiusz

Stávalo se v minulých dobách, že trutnovský kostel okolo půlnoci zářil jasným světlem, jako by v něm hořelo tisíc lamp. Tento div byl naposledy pozorován v roce 1866 před vypuknutím prusko-rakouské války. Tehdy obyvatelé domů čp. 57 a 61, jejichž okna směřovala ke kostelu, pozorovali tento zvláštní jev několik dnů po sobě. Chtěli celé věci Continue reading →

Pověst o zabití trutnovského draka

by Arkadiusz

V dávných dobách, kdy na místě dnešního Trutnova byl ještě hluboký les a těmito končinami putovali jenom kupci se svými povozy, vyslal kníže Oldřich do podhůří Krkonoš rytíře Albrechta z Trautenbergu, aby vedl ty, kteří měli zdejší divokou krajinu osídlit. Mezi mnoha lidmi, kteří sem tehdy  přišli, byli i dva zedničtí tovaryši, Pavel a Mikuláš. Když Continue reading →

Kamenní Pradlena

by Arkadiusz

V dávných dobách žila v Niedamirově dívka, a byla ona moc bedlivá i skromná. Za mladí všichni lidé jí chválili a si jí vážili, ale během let se v ní probouzela palčivá touha zmocnit se obrovského bohatství. Tato touha byla tak nalehává, že doknce i během nedělní mše žena seděla v lavici a předla. Lidé jí varovali, Continue reading →

Stříbné Louky v okoli opawy

by Arkadiusz

Louky, které se rozprostírají na západ od Opawy, byly nazývány Stříbní louky. Zde vyplyvá Stříbny potok, který protéká Opawou a dále se vlévá do Bobru. Během sedmilété války občas se dostávala zde ojedinělá oddělení pruských a rakouských vojáků. Jednou, právě na těch loukách, tábořilo mnoho rakouských vojáků, kteří měli s sebou vojenskou pokladnu. Zaútočili na nich Continue reading →

Opawa a okolní hory

by Arkadiusz

Místo, ve kterém ted’ se rozprostírá Opowa, kdysi pokrýval neproniknutelný les. Tyto oblasti patřily tehdy řeholníkům z klaštera v Krzeszowě. Řehilníci pořád museli vytěsavat a kacet stromy, aby bylo vůbec možné zdejší půdu obdělávat. V roce 1558 řeholníci vybudovali zde soudní hospodu a pak ještě několik domů i malou dřevěnou kapli – tím způsobem vznikla Continue reading →

Jeskyně – herna v Niedamirowě

by Arkadiusz

Na polsko-českém pohraničí, mezi vesnicemi Niedamirów a Bobr, je skála, a v této skále je jeskyně, do které může vejít dokonce i několik desítek lidí najednou. Pocestní se tomu místu vyhýbali, ale místní opilci tam rádi oslavovali. Byla neděle, když se dva muži, místo aby šli do kostela v Opawě na mši, rozhodli, že si Continue reading →