Mezi obyvateli Trutnova se po staletí udržovala pověst o velikém zasypaném dole při úpatí vrchu Chmelnice. Podle pověsti byl důl plný zlata, ale došlo k jeho zavalení a místo upadlo v zapomnění.

V Hüttelově kronice se uvádí, že 23. dubna roku 1511, v den před svatým Jiřím, kdy se podle lidové víry otevírala země, začali horníci z Míšně kutat při úpatí Chmelnice zlato. Vyhloubili prý důl, ale narazili na spodní vodu, která další práce znemožnila. Zlato nebylo nalezeno. Poté prý horníci přesídlili do Obřího dolu.