Louky, které se rozprostírají na západ od Opawy, byly nazývány Stříbní louky. Zde vyplyvá Stříbny potok, který protéká Opawou a dále se vlévá do Bobru. Během sedmilété války občas se dostávala zde ojedinělá oddělení pruských a rakouských vojáků. Jednou, právě na těch loukách, tábořilo mnoho rakouských vojáků, kteří měli s sebou vojenskou pokladnu. Zaútočili na nich pruscí vojáci a odehrála se zde krutá bitva, ve které Prusové porazili Rakušany. Vajáci museli nechat poklad a utíkat. Během bitvy stříbné mince se rozsypaly a byly rozvlečený po celé louce. Ještě dlouhou dobu po té události bylo možné najít v trávě stríbnou minci a proto louku nazváno Stříbnou loukou.