Někdy okolo roku 1850 se prý v Trutnově objevil podivuhodný úkaz. Po městě se začalo vyprávět, že u domu čp. 8 se občas objevuje modrý plamínek, jasné znamení, že je někde blízko uložen poklad.

Několik mužů, kteří nevěřili na pověry, chtělo celé poznat, jak to doopravdy je. Hlídkovali v těchto místech noc co noc a trpělivě čekali, zda se něco zvláštního objeví… Dlouho se zdálo, že jejich snaha skončí neúspěchem, ale nakonec se přeci jen dočkali. U domovní zdi pod lískovým keřem se skutečně rozhořel modrý plamínek.

Užaslí muži nebyli schopni ze sebe vypravit kloudného slova a stáli tam jak opaření. Po delší chvíli se vzpamatovali a dohodli se, že na tom místě zkusí kopat. Rychle přinesli potřebné nářadí a pustili se do práce. Vtom se ozval mocný, ale ne nepřátelský hlas, který mužům oznámil: „Poklad nebývalé hodnoty, který tu leží, se  marně snažíte vyzvednout! Teprve jedenáctý majitel domu se ho dočká…“ 

Až projdete úzkou uličku a přejdete přes přechod až na protější chodník, povšimněte si vstupu do areálu bývalé židovské synagogy, která byla vypálena a zbořena nacisty. Dnes je zde meditativní zákoutí jako trvalá připomínka této tragické události. My však pokračujeme doprava, do spodní části městského parku, k fontáně s kamenným drakem.