Legendy i podania Lubawki

110 of 17 items

Kamienna Prządka

by Arkadiusz

Minęło już wiele, wiele wieków od kiedy w Niedamirowie żyła dziewczyna, która była bardzo pilna i skromna, a z tego właśnie powodu była szeroko chwalona i szanowana przez innych ludzi. custodia cover iphone Jednak w miarę upływu lat, gdy stała się starsza, ogarnęła ją brzydka niecnota, a mianowicie żądza posiadania bogactwa. coque wiko cover custodia Czytaj dalej →

Srebrne Łąki w pobliżu Opawy

by Arkadiusz

Leżące na zachód od Opawy łąki nazywane były Srebrnymi Łąkami. coque wiko cover custodia iphone To z nich właśnie wypływa Srebrny Potok, który przepływa przez Opawę a następnie wpływa do Bobru. coque iphone Custodia cover samsung S10 W czasie wojny siedmioletniej, docierały tutaj pojedyncze oddziały pruskich i austriackich żołnierzy. custodia iphone iphone case Podobno na Czytaj dalej →

Opawa i przylegające góry

by Arkadiusz

Tam, gdzie dziś rozciąga się wieś Opawa, niegdyś rosła nieprzenikniona puszcza. Mnisi z klasztoru w Krzeszowie, do których wówczas należały te tereny, również tutaj używali siekiery, karczowali drzewa i czynili ziemię przydatną do zasiewów. coque samsung W 1558 roku wybudowali tutaj karczmę sądową, następnie kilka domków oraz małą, drewnianą kapliczkę, a powstałą osadę nazwali Oberau, Czytaj dalej →

Jaskinia gier w Niedamirowie

by Arkadiusz

Na polsko-czeskim pograniczu, między wsiami Niedamirów i Bobr znajduje się skała, a w niej jaskinia mogąca podobno pomieścić kilkadziesiąt osób. coque iphone Ludzie godni szacunku omijali to miejsce, natomiast okoliczni pijacy chętnie spotykali się tam, by raczyć się alkoholem. coque wiko custodia cover samsung Pewnej niedzieli dwóch mężczyzn, zamiast iść do kościoła w Opawie na Czytaj dalej →

Zamek i skarby na Zameczku

by Arkadiusz

Na południe od współczesnej zapory na Bobrze w Bukówce znajduje się góra Zameczek. coque huawei custodia iphone Nazwa szczytu związana jest z istnieniem w tym miejscu niewielkiego zamku. coque samsung Rycerz zamieszkujący tu był podobno tak chytry, że nawet zagłodził kilka koni ze swojej stajni. coque huawei custodia cover huawei Do dziś nie zachowały się Czytaj dalej →

Dolina Miłości w Górach Kruczych

by Arkadiusz

Przed wiekami w Lubawce zdarzył się romans między synem burmistrza i niezwykle urodziwą córką rzemieślnika. Wielka miłość młodych wywołała gwałtowny sprzeciw rodziców obojga zakochanych. Burmistrz nie chciał nawet słuchać o miłości jego syna do jakiejś biednej dziewczyny. Natomiast ojciec pięknej panny był ubogi i wiedział, że ślub jego córki z tak majętnym kawalerem jest nieprawdopodobny. Czytaj dalej →

Skarb w Kruczych Skałach

by Arkadiusz

Opowiadano, że w odległej przeszłości w zamku na Kruczych Skałach żył olbrzym, który był wielkim bogaczem. Po śmierci właściciela zamek popadł w ruinę, ale skarby w zamkowych lochach pozostały. Dotarcie do nich było możliwe jedynie raz w roku, w Palmową Niedzielę, pod warunkiem, że zainteresowany znał stosowne zaklęcie i przebywał w skarbcu niezbyt długo. coque Czytaj dalej →

Olbrzym z zamku na Kruczym Kamieniu

by Arkadiusz

Urwiste skały Kruczego Kamienia to pozostałości zamku, który znajdował się tu w zamierzchłych czasach. Panem tej niezdobytej fortecy był srogi Olbrzym, mający do pomocy dwóch rycerzy oraz dużą liczbę karłów. custodia cover iphone Wśród murów gnieździły się też kruki, z których jeden był tak wielki, że potrafił porwać i pożreć człowieka lub duże zwierzę. Custodia Czytaj dalej →

Legenda o herbie Lubawki

by Arkadiusz

Wiele razy w swojej historii miasto było zalewane przez powodzie. custodia cover huawei Bywało tak wiosną, gdy promienie słońca szybko roztapiały masy śniegu zalegające w okolicznych górach. Zdarzało się to również latem, zwykle w lipcu, który i dziś, co kilka lat jest niezbyt ciepły, ale bardzo deszczowy. coque huawei Podobnie było przed wiekami. custodia cover Czytaj dalej →

O założeniu Lubawki

by Arkadiusz

Bardzo dawno temu dolina rzeki Czarnuszki, gdzie dziś leży miasto Lubawka, była niezamieszkała przez ludzi. coque huawei Porastał ją wiekowy, gęsty i trudny do przebycia las. coque huawei custodia cover samsung Na niewielkiej polanie wśród puszczy znajdował się mały kościółek, nazywany „Świętą Marią w Dolinie”, którym opiekował się żyjący tu pustelnik. coque wiko custodia cover Czytaj dalej →