Pomiędzy mieszkańcami Trutnowa przez wieki przekazywana była opowieść o dużym zasypanym dole u podnóża wzniesienia nazywanego Chmielarnia. Według opowieści znajdował się tam szyb napełniony złotem, jednak doszło do jego zasypania i miejsce popadło w zapomnienie.

W Kronice Hüttela opisano, że 23 kwietnia 1511 roku, na dzień przed świętym Jerzym, kiedy zgodnie z wiarą ludową otwierała się ziemia, górnicy z Miśni zaczęli wydobywać u podnóża Chmielarni wielkie ilości złota. Prawdopodobnie pogłębili szyb, wkrótce jednak trafili na podziemną wodę, która uniemożliwiła dalsze roboty. Złota nigdy nie odnaleziono, a górnicy podobno przenieśli się do Obřího dolu.