Leżące na zachód od Opawy łąki nazywane były Srebrnymi Łąkami. To z nich właśnie wypływa Srebrny Potok, który przepływa przez Opawę a następnie wpływa do Bobru. W czasie wojny siedmioletniej, docierały tutaj pojedyncze oddziały pruskich i austriackich żołnierzy. Podobno na opisanych łąkach obozowała kiedyś duża ilość austriackich żołnierzy, którzy mieli ze sobą kasę wojenną. Napadły ich wojska pruskie, i mimo że Austriacy bronili kasy w rozpaczliwej walce, ostatecznie pruscy żołnierze zdobyli skarb i doprowadzili swoich wrogów do ucieczki. W gorącej walce wręcz stało się tak, że część pieniędzy, w przewadze srebrnych monet została rozsypana i rozrzucona na łące. Ponieważ jeszcze długo później na tej łące znajdowano srebrne pieniądze, nazwano ją Srebrną Łąką.