Leżące między Górami Kruczymi i Zaworami. Chełmsko Śląskie [niem. Schömberg] przez kilka minionych wieków było miastem i z tego tytułu do dziś posiada herb, choć w połowie XX stulecia straciło prawa miejskie. Stare opowieści wiążą historię powstania godła miasta z rycerzem Schönbergiem. Z woli księcia Henryka I Brodatego ów przybysz stał się panem niewielkiego grodu obronnego położonego na polsko-czeskim pograniczu, nad rzeką Zadrną.

Rycerz chętnie spędzał czas na polowaniach w pobliskich górach. Okolica była prawie bezludna, a lasy pełne zwierzyny, więc zawsze wracał do domu z jakąś zdobyczą. Podczas jednego z polowań, prawdopodobnie w okolicy skał w Adršpachu, Schönberg ustrzelił przedziwne zwierzę. Stworzenie to przypominało lisa, ale było też podobne do wiewiórki. Rycerz i inni wytrawni myśliwi bardzo długo i bezskutecznie spierali się, co to jest?

Nieznane nikomu zwierzę stało się tak popularne, że pamięć o nim przetrwała aż do XVI wieku, gdy z woli cesarza Rudolfa II, znalazło się na oficjalnej tarczy herbowej miasta.