Leżące na zachód od Opawy łąki nazywane były Srebrnymi Łąkami. To z nich właśnie wypływa Srebrny Potok, który przepływa przez Opawę a następnie wpływa do Bobru. W czasie wojny siedmioletniej, docierały tutaj pojedyncze oddziały pruskich i austriackich żołnierzy. iphone case Podobno na opisanych łąkach obozowała kiedyś duża ilość austriackich żołnierzy, którzy mieli ze sobą kasę wojenną. Napadły ich wojska pruskie, i mimo że Austriacy bronili kasy w rozpaczliwej walce, ostatecznie pruscy żołnierze zdobyli skarb i doprowadzili swoich wrogów do ucieczki. W gorącej walce wręcz stało się tak, że część pieniędzy, w przewadze srebrnych monet została rozsypana i rozrzucona na łące. Ponieważ jeszcze długo później na tej łące znajdowano srebrne pieniądze, nazwano ją Srebrną Łąką.
Louky, které se rozprostírají na západ od Opawy, byly nazývány Stříbní louky. coque samsung Zde vyplyvá Stříbny potok, který protéká Opawou a dále se vlévá do Bobru. Během sedmilété války občas se dostávala zde ojedinělá oddělení pruských a rakouských vojáků. coque iphone Jednou, právě na těch loukách, tábořilo mnoho rakouských vojáků, kteří měli s sebou vojenskou pokladnu. coque samsung Zaútočili na nich pruscí vojáci a odehrála se zde krutá bitva, ve které Prusové porazili Rakušany. collier argent Vajáci museli nechat poklad a utíkat. Během bitvy stříbné mince se rozsypaly a byly rozvlečený po celé louce.