Dawno, dawno temu zdarzało się, że trutnowski kościół około północy świecił jasnym światłem, tak jak gdyby zapalono w nim tysiące lamp. To cudowne zjawisko obserwowano ostatni raz w 1866 roku, krótko przed wybuchem wojny prusko-austriackiej. Wtedy mieszkańcy domów, z okien których widać było kościół, obserwowali to dziwo kilka dni po sobie. Chcieli dotrzeć do sedna sprawy, i dlatego jedna kobieta poszła do proboszcza, by go uprzedzić o tajemnym świetle. Po drodze na plebanię jednak, niespodziewanie pojawił się przed nią ognisty ludzik z czarnym psem i kazał jej zawrócić. Dopiero na drugi dzień w południe ośmieliła się przestraszona kobieta i poszła całe to wydarzenie zgłosić na parafię. Proboszcz natychmiast dalszej północy w towarzystwie kapelana pobiegł do kościoła. Co obaj mężczyźni tam zobaczyli, nikt więcej nie dowiedział. Proboszcz starał się całą tą sprawę bagatelizować i twierdził, że blask pochodzi z wiecznego światła w kościele. coque iphone Temu wyjaśnieniu jednak nikt nie uwierzył. Tajemnica ognistego ludzika w trutnowskim kościele po dziś dzień została nieodkryta.
Stávalo se v minulých dobách, že trutnovský kostel okolo půlnoci zářil jasným světlem, jako by v něm hořelo tisíc lamp. coque huawei Tento div byl naposledy pozorován v roce 1866 před vypuknutím prusko-rakouské války. Tehdy obyvatelé domů čp. 57 a 61, jejichž okna směřovala ke kostelu, pozorovali tento zvláštní jev několik dnů po sobě. coque iphone Chtěli celé věci přijít na kloub, a proto se jedna žena z domu čp. 61 vydala k děkanovi, aby ho na záhadné světlo upozornila. Cestou na děkanství se jí však nečekaně zjevil ohnivý muž s černým psem a donutil ji k návratu. Vylekaná žena se teprve druhý den v poledne osmělila a celou událost nahlásila na faře. coque huawei Děkan šel hned následující půlnoc v doprovodu kaplana do kostela. coque iphone Co tam oba muži spatřili, o tom se nikdy nikdo nedozvěděl. Děkan se snažil celou záležitost zlehčit, tvrdil, že záře pochází z věčného světla v kostele. iphone 11 case Tomuto vysvětlení však nikdo nevěřil.