Pomiędzy żołnierzami wojska Mieszka, był także służący tego polskiego księcia imieniem Mnisław. Ten to, na początku 1003 roku, zgromadził 59 dobrze wyposażonych wojowników, i to zarówno Czechów, Niemców, jak i Polaków, a następnie wspólnie z nimi udał się w rejon dzikich gór.
Zatrzymali się tam, gdzie dziś stoją trutnowskie mosty. Kraina była wówczas niezamieszkana, zarośnięta krzakami i gęstymi lasami, znajdowały się tutaj nieprzebyte jary i rozpadliny, a w lasach żyło mnóstwo zwierząt, zwłaszcza jeleni. Już wtedy prowadziła tędy droga z Polski do Czech. W takim właśnie strategicznym miejscu zbudował Mnisław, wspólnie ze swoimi kolegami, osadę. Pobudowali chaty z gałęzi, w których ukryli jedzenie i uzbrojenie. coque huawei Mieli ze sobą także furmankę, którą otrzymali od Mieszka jako część wynagrodzenia za służbę. Wokół było wystarczająco jedzenia dla wszystkich – lasy obfitowały w zwierzynę więc łowili ryby, polowali na dziczyznę, a kuszą strzelali do ptaków. iphone case Także pastwiska były bogate, więc ich konie były dobrze wyżywione. Zaledwie jednak się osiedlili, zaczęli napadać na przejeżdżających kupców. Pewnego dnia Mnisław poradził swoim towarzyszom, by zbudowali wieżę, która by ich chroniła a jednocześnie służyła jako kryjówka na zrabowane łupy. Ta propozycja została przyjęta i wszyscy wzięli się za robotę. coque samsung Z rzeki Úpy wydobywali kamienie, a na pobliskim wzgórzu zbudowali warowną wieżę. Gdy zakończyli budowę, zajęli się już tylko łupiestwem stając się postrachem przejeżdżających tam kupców i podróżnych.
Mezi muži bývalého Měškova vojska byl i sluha tohoto polského knížete jménem Mnislav. Ten na počátku roku 1003 shromáždil 59 dobře vybavených bojovníků, a to jak Čechy a Němce, tak i Poláky, a s nimi se vydal do divokých hor. Usadili se tam, kde nyní stojí trutnovské mosty. goed hoesje Krajina byla zarostlá křovisky a lesy, byly tu strže, v lesích žilo hojně zvěře, hlavně jelenů. coque iphone Avšak již tenkrát tudy vedla cesta do Čech. Na tomto strategickém místě vybudoval Mnislav se svými druhy tábor. coque iphone Postavili si chýše z listí, v nichž měli ukryto jídlo a zbroj. Měli s sebou také vůz, který dostali od Měška jako součást vyrovnání. Jídla bylo dostatek pro všechny, neboť hodně rybařili, lovili zvěř a kušemi stříleli ptáky. I pastviny byly bohaté, takže jejich koně byli dobře živeni. Sotva se usadili, začali přepadávat obchodníky. Mnislav svým druhům doporučil, aby postavili věž, která by je chránila a zároveň jim sloužila jako skrýš pro naloupené zboží. Návrh byl odsouhlasen a všichni se pustili do práce. Z Úpy brali kameny a na kopci stavěli věž.